Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Polish Association Of Engineers & Technicians Of Transportation

O nas, informacje, kontakt

mgr inż. Gabriel Porawski prowadzi Rzeczoznawstwo i Doradztwo Techniczne na bazie stacji obsługi samochodów.

Posiada:

 • wyższe wykształcenie techniczno-ekonomiczne
 • dyplom mistrzowski w zawodzie mechanika pojazdowa
 • certyfikat – kontrola i diagnostyka pojazdów samochodowych
 • certyfikat – identyfikacja pojazdów samochodowych
 • długoletnie doświadczenie zawodowe w tym ponad 30 lat jako prowadzący własny serwis pojazdów samochodowych

 • uprawnienia - rzeczoznawcy SITK RP o specjalności: 7.2 pojazdy samochodowe, 7.5 sprzęt specjalny
 • przeszkolenia w zakresie obsługi komputerowych programów: INFO-EKSPERT, EUROTAX i DAT
 • przeszkolenia specjalistyczne w zakresie ustalania wartości maszyn i urządzeń


Jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

Współpracuje z:

 • Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
 • Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT
 • INFO-EKSPERT Sp. z o.o. wydawcą katalogów i programów komputerowych, służących do profesjonalnej wyceny pojazdów samochodowych

 • DAT Polska - Centrum Informacyjne Europejskiego Przemysłu Motoryzacyjnego
 • Urzędem Dozoru Technicznego
 • Podkarpacką Szkołą Wyższą w Jaśle
 • Zespołami Rzeczoznawców o różnych specjalnościach
 • Stacjami Kontroli Pojazdów
 • Autoryzowanymi stacjami obsługi pojazdów

Kontakt

mgr inż. Gabriel Porawski

Rzeczoznawstwo i Doradztwo Techniczne

38-404 Krosno, ul. Jasna 17
tel. kom.: 601 877 891
e-mail: g.porawski@gmail.com